SOUPS

FISH SOUP
potato, carrot, fish fillet, stock and onion, sour cream, egg
          6
             
TOM YUM
shrimp, chili, tiger prawns, tomato, mushrooms
          6.9
             
SELJANKA
onion, ham, tomato paste
          5.5